HOME

Onder de titel ‘Yaya-art’ maakt en verkoopt Liedewey haar schilderijen en objecten.

frontschild

 

“Ik heb voor yaya gekozen omdat dat woord, net als mijn werk, internationaal is en heel uiteenlopende betekenissen heeft. Yaya komt voor in het Hindi, Swahili, Turks, Spaans en noem maar op. In de ene taal is het een jongens- of meisjesnaam, in een andere voetganger, babysitter of grootmoeder. Maar het refereert natuurlijk ook aan het soms ongeduldige of relativerende Nederlandse: jaja.”

unitedkingdom

 

“I use the name Yaya because, like my work, this word is international, with a variety of meanings and connotations. Yaya occurs in Hindi, Swahili, Turkish, Spanish… you name it. In one language it is a boy’s or girl’s name, in another it means pedestrian, babysitter or grandmother. But it also sounds like Dutch : jaja”, which expresses a varied mixture of impatience, reservation, disbelief or compassion.